Preus escola

   PREUS ESCOLA TEMPORADA 2019/20

   ** En les classes particulars i els bonos individuals si cal llum, l´alumne abonara la totalitat del cost de la llum segons tarifa vigent.